Blogger Widgets Teknologi 'Wireless' Mewujudkan Komuniti 'Siber': KESIMPULAN

KESIMPULAN


'Wireless’ adalah satu teknologi moden yang tercanggih di abad ini. Ia mampu mewujudkan pelbagai jenis komuniti dalam pelbagai peringkat usia yang menjadikan ‘wireless’ sebagai kaedah yang paling utama. Secara konsepnya, teknologi ‘wireless’ dapat dibahagi dalam dua kategori iaitu untuk tempatan dan untuk kawasan yang luas. Peralatan yang termasuk dalam kategori pertama misalnya adalah alat kawalan jauh, telefon cordless, peralatan mainan dengan radio control atau rangkaian wireless. Manakala bagi kategori kedua, diantaranya ialah pager, telefon selular, PDA dan sebagainya. 

 
Bagi Negara Brunei Darussalam sendiri, penggunaan ‘wireless’ adalah sangat tinggi. Ini berdasarkan kaji selidik yang dikumpulkan yang mana rata-rata keseluruhan peringkat umur menggunakan ‘wireless’. Mereka menggunakan ‘wireless’ dengan menyambungnya melalui kaedah ‘broadband’ yang ditawarkan oleh sebahagian syarikat swasta di negara ini.
 
 Namun di sini pengkaji memfokuskan kepada komuniti ‘siber’ yang berusia 18 tahun ke atas. Komuniti tersebut menjadikan ‘wireless’ sebagai kaedah yang paling penting. Penggunaan ‘wireless’ dikalangan komuniti ‘siber’ ini sangat meluas namun majoriti penggunaannya adalah melalui rangkaian sosial yang meliputi facebook, twitter, google, gaming dan youtube. Jelasnya ‘wireless’ itu mampu mewujudkan satu komuniti misalnya komuniti ‘siber’.


Walaupun begitu, teknologi ‘wireless’ di Brunei Darussalam masih di tahap rendah kerana perkhidmatan ini masih memerlukan banyak peningkatan dari segi perkhidmatan rangkaian (network service). Meskipun begitu sektor swasta yang menawarkan perkhidmatan ‘wireless’ di Negara Brunei Darussalam telah mengambil inisiatif untuk mempertingkatkan atau menaiktarafkan lagi perkhidmatan mereka supaya pelanggan merasa puas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan serta bagi menselarikan teknologi Negara Brunei Darussalam dengan Negara luar.Tiada ulasan:

Catat Ulasan